НазадПравова інформація
НазадПравова інформація

Публічна оферта


Публічна оферта

 

1. Загальні положення

1.1. Цей документ, адресований будь-якій фізичній особі (далі - Замовник), є офіційною пропозицією сервісу «Максім» (далі - Сервіс) і містить усі істотні умови надання інформаційних послуг, предмет яких визначено в пункті 2.1 цієї оферти.

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей документ є публічною офертою. Замовлення послуг, є її акцептом, що вважається рівнозначним укладенню договору на викладених в ній умовах. Оферта розміщена на сайтах Сервісу в мережі Інтернет http://www.taximaxim.com.ua.

1.3. Приймаючи умови цієї публічної оферти, Замовник погоджується також з політикою Сервісу щодо обробки конфіденційних даних, розміщеною за адресами https://taximaxim.com.ua/term/policy-client/ і https://taximaxim.com.ua/term/policy-client/..

1.4. Замовник повинен уважно ознайомитися з текстом цієї оферти. У разі незгоди Замовника з будь-якими її умовами, йому пропонується відмовитися від послуг Сервісу. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються характеристик послуг, йому необхідно звернутися за консультацією до фахівця Сервісу перед розміщенням замовлення.

1.5. Визначення, які використовуються з метою виконання умов цієї оферти:

1.5.1. Послуги – послуги, що надаються Партнерами Сервісу, замовлення яких здійснюється за допомогою Сервісу.

1.5.2. Замовлення - оброблене системою замовлення на Послуги.

1.5.3. Партнер Сервісу - особа, яка самостійно, своїми силами надає Замовнику Послуги.

1.5.4. Особистий кабінет - сторінка на сайті Сервісу, що містить статистичну інформацію про обсяг наданих Послуг і поточний стан особового рахунку Замовника. Для реєстрації особистого кабінету необхідно надання як мінімум даних про абонентський телефонний номер Замовника.

1.5.5. Особовий рахунок - рахунок, на якому фіксуються авансові платежі Замовника і суми грошових коштів, утримані (списані) з цих платежів в якості плати за послуги. Особовий рахунок має унікальний номер і формується Сервісом.

1.5.6. Баланс особового рахунку - різниця на певний момент часу між сумами грошових коштів, внесених на особовий рахунок і списаних з особового рахунку.

1.5.7. Замовник - особа, яка здійснює замовлення Послуг за допомогою Сервісу.

1.5.8. Попереднє замовлення - замовлення Послуги, яке приймається не менш ніж за 60 хвилин, що передбачає можливість надання послуги в момент часу, вказаний Замовником.

1.5.9. Поточне замовлення - замовлення, що передбачає надання Послуги «якомога швидше».

1.5.10. Авторизований мобільний додаток (Мобільний додаток) - програма для електронних обчислювальних машин, що встановлюється на мобільний пристрій Замовника і дозволяє автоматизувати процес формування замовлень за допомогою мережі Інтернет.

2. Предмет оферти

2.1. За допомогою Сервісу Замовник може безоплатно розмістити Замовлення на надання Послуг. Повний перелік Послуг доступний для ознайомлення на сайті Сервісу або в Мобільному додатку. Сервіс самостійно не надає замовнику будь-які Послуги, не приймає на себе права та (або) обов'язки виконавця щодо таких Послуг.

2.2. Акцепт Замовником умов цієї оферти здійснюється шляхом звернення до Сервісу з метою замовлення Послуги будь-яким доступним способом.

2.3 Замовник несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні Замовлення.

2.4. Після розміщення замовлення дані про Замовника, а також про характер необхідних йому послуг не змінюються і не редагуються без його згоди.

2.5. Сервіс безоплатно надає доступ до Замовлення Партнеру, який обирає Замовлення, повідомляє про свій вибір Сервісу, вказавши час надання Послуги за обраним Замовленням. При цьому Сервіс гарантує виключно надання Партнеру доступу до Замовлення, відповідальність за надання Послуги несе Партнер.

2.6. Сервіс інформує Замовника про порядок і характеристики наданої Послуги із зазначенням всієї істотної інформації, необхідної для правильного і коректного виконання Послуги Партнером.

2.7. Сервіс може приймати Попередні замовлення на надання Послуг. Відповідальним за своєчасне надання Послуги є Партнер, завчасно повідомлений Сервісом про Попереднє замовлення. Надання Послуги при цьому не гарантується.

2.8. Сервіс залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Замовнику, що виказує незгоду з умовами цієї оферти, без пояснення причин відмови.

2.9. З метою внутрішнього контролю діяльності Сервісу телефонні розмови між Замовником та Сервісом записуються.

2.10 З метою поліпшення якості наданих Послуг, а також забезпечення оперативної взаємодії між Замовником та Партнером Замовник може проінформувати Сервіс про випадки порушення Партнером прав замовника при наданні Послуг шляхом звернення з використанням електронного зворотнього зв'язку або в письмовому вигляді за місцем знаходження Сервісу. У цьому випадку Сервіс повідомляє Партнера про претензію, що надійшла від Замовника, надає Партнеру контактний номер телефону Замовника, а також повідомляє зміст претензії. Подальше врегулювання претензії здійснюється між Замовником та Партнером без участі Сервісу. Зміст цього пункту не свідчить і не може розцінюватися як прийняття Сервісом на себе будь-яких зобов'язань з відшкодування збитків в натуральній або грошовій формі, виплати компенсацій та/або прийняття Сервісом на себе інших обов'язків, не передбачених цією офертою.

2.11. При збиранні та обробці персональних даних Замовника Сервіс керується положеннями Закону України від 01.06.2010 р № 2297-VI «Про захист персональних даних», а також Політикою Сервісу щодо обробки конфіденційних даних.

3. Обов'язки Сервісу

3.1. Прийняти Замовлення, надати Партнеру доступ до Замовлення і інформувати Замовника про хід виконання Замовлення.

3.2. Інформувати Замовника про випадки вимушеної затримки надання Послуги.

3.3. Інформувати Замовника про випадки неможливості надання Послуги.

3.4. Своєчасно зараховувати авансові платежі Замовника на особовий рахунок.

3.5. Своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, що надається Замовником, та/або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до надання Послуг.

4. Обов'язки Замовника

4.1. Замовляти Послуги з урахуванням часу, необхідного для забезпечення їх виконання.

4.2. Вказати істотні умови, необхідні для правильного вибору Замовлення Партнером.

 

 

5. Здійснення розрахунків між Замовником та Партнером

5.1. Сервіс надає Замовнику послуги, предмет яких визначено пунктом 2.1 цієї оферти, на безоплатній основі.

5.2. Розрахунок за надання Послуги здійснюється безпосередньо між Замовником та Партнером. Сервіс інформує Замовника про вартість надання Послуги. Вказана вартість розраховується на підставі тарифів, що застосовуються Партнером, який прийняв замовлення до виконання. Ціноутворення Партнерів може бути динамічним і залежить від різноманітних факторів (стан вулично-дорожньої мережі, транспортна завантаженість, час доби, пора року, динаміка попиту на послуги, кліматичні умови тощо), що може спричинити різницю у вартості однорідних Послуг в різний час. Інформування Замовника про остаточну вартість Послуги не свідчить і не може розцінюватися як те, що Послуга надається Сервісом.

5.3. Форма здійснення розрахунку за надання Послуги визначається Замовником без участі Сервісу.

5.4. Сервіс не дає Замовнику будь-яких вказівок щодо форми і порядку розрахунків за надані Послуги.

5.5. Сервіс забезпечує технічну можливість для оплати Замовником послуг у наступних формах:

5.5.1. За допомогою списання грошових коштів з Особового рахунку;

5.5.2. Безготівковим платежем з використанням банківських карток чи інших способів безготівкової оплати (за наявності технічної можливості).

5.6. При розрахунках між Замовником та Партнером за допомогою списання грошових коштів з Особового рахунку або безготівковим платежем Сервіс виступає в якості агента Партнера, що діє від імені і за рахунок Партнера, в частині прийому грошових коштів Замовника. Сервіс бере на себе зобов'язання агента Партнера тільки в частині забезпечення прийому грошових коштів Замовника.

5.7. Оплата безготівковим платежем з використанням банківських карток здійснюється за допомогою кредитних або дебетових карток платіжних систем Visa, MasterCard.

5.8. Для отримання можливості оплати послуг Партнерів безготівковим платежем з використанням банківських карток необхідна реєстрація Особистого кабінету, а також прив'язка банківської картки до номера особового рахунку Замовника.

5.9. Оплата безготівковим платежем здійснюється відповідно до правил міжнародних платіжних систем на принципах дотримання конфіденційності і безпеки здійснення платежу. Безпека наданих Замовником даних забезпечується відповідністю процедур вимогам стандарту безпеки даних індустрії платіжних карт (Payment Card Industry Data Security Standard), і ніхто, включаючи Сервіс, не може їх отримати. Введення даних банківської картки здійснюється на захищеній платіжної сторінці банку-еквайєра, що забезпечує можливість безготівкової оплати послуг.

5.10. З метою підтвердження можливості оплати безготівковим платежем кошти в розмірі вартості відповідних послуг можуть бути зарезервовані на банківській картці Замовника в момент розміщення замовлення. У разі скасування Замовником розміщеного замовлення, а також в інших випадках, коли Замовнику не були надані Послуги, грошові кошти, зарезервовані на картці, повертаються Замовнику.

5.11. У разі змінення Замовником обсягу Послуг, на які було надіслано запит, в тому числі після того, як Партнер розпочав надання Послуг, вартість підлягає перерахунку. Вартість Послуг сплачується Замовником відповідно до обсягу фактично наданих Послуг.

5.12. Замовник і Партнер мають право узгодити інші форми розрахунків за надання Послуг, не передбачені цією офертою, в тому числі оплату Послуг готівковими коштами та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.

5.13. Партнер має право встановити плату за надання Замовнику додаткових послуг, в тому числі, але не обмежуючись: очікування Партнером можливості виконання Послуги на термін понад 3 хвилини, провезення великогабаритних речей тощо. При створенні попереднього замовлення час безкоштовного очікування обчислюється з моменту фактичного прибуття автомобіля і повідомлення про це Замовника. При цьому, час безкоштовного очікування не може становити менше 3 хвилин і не може закінчитися раніше часу, на яке зроблено попереднє замовлення.

5.14. Партнер має право встановити неустойку за відмову Замовника від Послуги після повідомлення Замовника про прибуття Партнера. Розмір неустойки розраховується пропорційно розміру мінімальної вартості Послуги, яка діє в момент створення Замовлення та відстані від місця знаходження Партнера в момент створення Замовлення до місця, зазначеного Замовником.

5.15. Про встановлену Партнером вартість додаткових Послуг і розмір неустойки Сервіс інформує Замовника. При цьому розрахунок за надання додаткових Послуг, оплата неустойки здійснюється безпосередньо Партнеру в формі, яку узгоджено Замовником і Партнером.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України.

6.2. Сервіс не несе відповідальність за перерви в наданні послуг, зазначених в пункті 2.1 цієї оферти, у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, які не належать Сервісу.

6.3. Сервіс не несе відповідальність за повні або часткові переривання надання послуг, зазначених в пункті 2.1 цієї оферти, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведенням інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Сервісу.

6.4. Сервіс не несе відповідальність за прямі збитки, упущену вигоду, понесені Замовником в результаті користування Послугами, наданими Партнерами.

6.5. Сервіс не несе відповідальність за невиконання Партнером своїх обов'язків.

6.6. Сервіс не несе ніякої відповідальності за позначення і опис будь-якого географічного об'єкта, не підтверджує і не спростовує відповідність законодавству, коректність і достовірність опису будь-якого географічного об'єкта. Сервіс не є державним органом жодної країни, Сервіс не є учасником міжнародних угод і не може встановлювати державні кордони, Сервіс не несе і не може нести відповідальність за дії державних органів у жодній країні.

7. Особливості замовлення окремих видів Послуг

7.1. Замовник, розміщуючи заявку на послугу у вигляді кур'єрської доставки, приймає і погоджується, що між ним (довірителем) і особою, що здійснює її виконання (повіреним) виникають зобов'язання за договором доручення (ст. 1000 ЦК України). Зазначене доручення передбачає доставку речей або їх придбання і доставку. Права (включаючи право власності), обов'язки і відповідальність за угодами, здійсненими повіреним, виникають у довірителя.

7.2. Замовник, розміщуючи заявку на Послугу немедичного (косметичного) масажу, приймає і погоджується з тим, що він поінформований про те, що дана послуга не є медичною послугою, тобто не передбачає медичне втручання або комплекс медичних втручань, а також не спрямована на профілактику, діагностику і лікування захворювань, медичну реабілітацію. Партнери, які надають послугу немедичного (косметичного) масажу, не є медичними працівниками.

8. Порядок вирішення суперечок

8.1. Суперечки і розбіжності, пов'язані з виконанням цієї оферти, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.

8.2. У разі неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

9. Особливі умови

9.1. Погоджуючись з умовами оферти в чинній редакції, Замовник висловлює свою згоду на обробку його персональних даних у випадках, коли отримання такої згоди вимагається відповідно до положень Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних», а також на отримання інформаційних повідомлень, в тому числі рекламної інформації, включаючи згоду на отримання таких повідомлень та інформації за допомогою повідомлень через інтернет-месенджери Viber, WhatsApp, Telegram і подібні, поширюваної мережами зв'язку з метою і у випадках, коли необхідність такої згоди передбачено законодавством України про рекламу.